Disable Preloader

Jurusan dan Prodi

Jurusan dan Prodi

Drs. Helmi, M.Si
Ketua Jurusan Matematika
Nurhasanah, S.Si., M.Si
Ketua Jurusan/ Prodi Fisika
Dr. Andi Hairil Alimuddin, M.Si
Ketua Jurusan/ Prodi Kimia
Riza Linda, S.Si., M.Si
Ketua Jurusan/ Prodi Biologi
Dedi Triyanto, ST., MT
Ketua Jurusan/Prodi Sistem Komputer
Ilhamsyah, S.Si.,M.Cs
Ketua Jurusan/Prodi Sistem Informasi
Nora Idiawati, S.Si., M.Si
Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Kelautan
Mariatul Kiftiah, S.Si., M.Sc
Ketua Prodi Matematika
Naomi N Debataraja, S.Si., M.Si
Ketua Prodi Statistika
Irfana Diah Faryuni, S.Si., M.Si
Ketua Prodi Geofisika