Disable Preloader

Jurusan dan Prodi

Jurusan dan Prodi

Dr. Yundari, M.Si
Ketua Jurusan Matematika
Nurhasanah, S.Si., M.Si
Ketua Jurusan/ Prodi Fisika
Dr. Andi Hairil Alimuddin, M.Si
Ketua Jurusan/ Prodi Kimia
Dr. Kustiati, M.Si
Ketua Jurusan/ Prodi Biologi
Ikhwan Ruslianto, S.Kom., M.Cs.
Ketua Jurusan/Prodi Sistem Komputer
Ilhamsyah, S.Si.,M.Cs
Ketua Jurusan/Prodi Sistem Informasi
Arie Antasari Kushadiwijayanto, M.Si
Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Kelautan
Mariatul Kiftiah, S.Si., M.Sc
Ketua Prodi Matematika
Naomi N Debataraja, S.Si., M.Si
Ketua Prodi Statistika
Dr. Yoga Satria Putra, S.Si, M.Si
Ketua Prodi Geofisika
Dr. Azrul Azwar, M.Si.
Ketua Prodi Fisika
Imelda H. Silalahi, Ph.D.
Ketua Prodi Kimia